top of page
B2C header.png
Seal Logo White.png

Решение за

идентификация

Seal е решение за двуфакторна или многофакторна идентификация (2FA/MFA), което може да бъде използвано за автентикации инициирани през различни канали. Създадено е да адресира множество от бизнес активности, като интернете и мобилно банкиране, интернет търговия, онлайн идентификация на клиенти, достъп до корпоративни мрежи и др. 

Google Play.png
NoPath - Copy.png

Seal за бизнес клиенти

Seal е решение, което дава възможна на различни бизнес потребители да организират идентифициране на своите клиенти и подписване на документи изцяло в онлайн среда.

За целта се използва технология за двуфакторна или многофакторна идентификация (2FA/MFA), която може да бъде осъществявана през различни канали. Съгласно eIDAS нашето решение реализирано съгласно технологичните и нормативни изисквания за Усъвършенстван Електронен Подпис.

18-id.png

Идентификация на клиенти

при всички процеси изискващи клиентска или потребителска идентификация в интернете среда

noun_corporate_2147268.png

Достъп до корпоративни мрежи

изисквайте допълнителен фактор за отдалечен достъп до важни ресурси на вашата организация

noun_E-Commerce_2047645.png

Платежни услуги

идентицикация на клиенти, достъп до онлайн услуги като интернет, мобилно и отворено банкиране, картови транзакции в онлайн среда - Seal покрива всички изисквания за задълбочено установяване на идентичност на Ревизираната платежна директива

noun_payment_1346270.png

Електронна търговия, залагания, игри и др.

добавете втори фактор за идентификация към вашия онлайн магазин и елеминирайте възможността от неоторизирани транзакции от трети лица получили неоторизиран достъп до потребителя на ваш клиент

Защо Seal?

Мултифакторна идентификация

Пакет от решения бек-енд от OTP Authentication Server и фронт-енд от мобилна апликация и SMS

PSD2 съответствие

Решението покрива всички транзакции съгласно PSD2 - интернет банкиране или онлайн картови плащания

Биометрично

разпознаване

за подобрено клиентско изживяване може да се използва идентификация - лицево разпознаване или пръстов отпечатък

Google Play.png
NoPath - Copy.png

Създадено, за да служи на вашия бизнес Seal е изградено да посреща нуждите на разностранни бизнес начинания, като е подходящо за идентифициране на клиенти и потребители не само на:

surface1.png

Букет от фронт-енд възможности

server.png

Бек-енд OTP Authentication Server

Кога Seal е най полезен?

Задълбочено установяване на идентичността съгласно PSD2

 

изпълнява всички нормативни изисквания на техническия стандарт на директивата относно прилагане на дву-факторна идентификация за всички транзакции инициирани в онлайн среда - интернет и мобилно банкиране, картови плащания при интернет търговци, транзакции през ТРРи други дигитални канали

Достъп до корпоративни мрежи и онлайн ресурси от служители

 

Лесна интеграция с активна директория и предоставяне на отдалечен достъп до мрежи и системи на служители.

1.png
4.png
2.png
3.png

Достъп до онлайн ресурси

Seal реализира двуфакторна автентикация, чрез прилагането на еднократна парола, която да допълва първия фактор - потребителско име и парола, като гарантира изключително високо ниво на сигурност.

Подписване на документи онлайн

 

Seal ви дава възможност да осъществявате напълно дигитализиран документооброт с вашите клиенти, без да се налага те да посещават офис или физическа локация

seal for individuals.png

Seal за лична идентификация

seal bckg.png

Многофункционален Wallet

Мобилна апликация, която събира в едно всички Ваши партньори при които следва да се идентифицирате.

Добавете вашето интернет и мобилно банкиране, платежни институции, доставчици на онлайн услуги, корпоративни мрежи и много други.

Мултифункционален wallet

18-id.png
phone-call.png

Комбинирана идентификация

за различни онлайн услуги

и потребителски профили

с отворена 2FA инфраструктура

като Google, Paypal, Amazon и др.

email.png
money.png

Без такси

за всички крайни потребители на портфейла

light-bulb.png

Лесен за ползване

Генерирате еднократни пароли за достъп (OTP) или  получавате PUSH съобщения за автентикация

person.png

Идентифицирай се

лесно и бързо пред партньорите на Seal

location-pin.png
personal-security.png

Single Sign On

 

Само една регистрация, една апликация и права за достъп

user.png

Бърза регистрация

необходими са само две стъпки за да започнете да ползвате Seal

Seal допълнителни функционалности

notification (1).png
id-card.png

Дигитална идентичност

chat.png

Комуникационен канал

Нотификации

Mask Group 22.png
Google Play.png
NoPath - Copy.png

Свържете се с нас

Свържете се с нас за да обсъдим общите възможности

phone-call.png

+ 359 889 209 055

+359 889 394 971

email.png
location-pin.png

България, София, ул. Средна гора №48

Благодарим, че се свързахте с нас!

bottom of page