top of page
play-button.png

APIPAX

APIpax Logo Graphics.png

За нас

Рано или късно всеки бизнес се изправя пред дилемата да идентифицира своите клиенти в дигитална среда и предостави достъп до своите продукти и услуги. 

Ние ще ви помогнем да се справите лесно с нея!

За нас

Step One

Scan to to get the app

only Android

VrApp-code.png

Step Two

Scan with app to view the product

Apipax-QR_Grayscale.png
APIpax Logo Graphics_white.png

Нашите продукти

Seal Logo.png

Scan to view the product

Seal-QR_Grayscale.png

Seal App

е решение за дву- и много-факторна идентификация (2FA / MFA), което може да бъде използвано в различни кавали. Създадено е да адресира множество от бизнес активности, като интернете и мобилно банкиране, интернет търговия, онлайн идентификация на клиенти, достъп до корпоративни мрежи и др. 

Финансовия ви живот е

в телефона 

eParole

eParole е мобилна апликация, която гарантира сигурна среда за вашата индивидуална комуникация

Scan to view the product

E_Parole-QR_Grayscale.png
eParole Logo.png

Чрез предоставяне на сигурен канал за персонална комуникация, дигитална идентичност и еднократни пароли ние осигуряваме доверие за дигиталните дейности на всяка компания, което позволява да запази клиентите си, да оптимизира разходи и намали операционния си риск.

Запознайте с нас

Успешната реализация на над 70 проекта в банковият, корпоративният и ИТ сектор ни научи да работим в синхрон с клиентите ни, за да не се отклоняваме от крайната цел.

Misho.png
Михаел Михайлов
CEO и съдружник
myAvatar (1).png
Цветомир Досков
Бизнес ангел
myAvatar (3).png
Свилен Радичков
Съдружник и съветник
myAvatar (4).png
Рафи Вахратиян
Съдружник
myAvatar.png
Меро Исмаилов
Съдружник
pi number_large.png

Свържете се с нас

Свържете се с нас за да обсъдим общите възможности

phone-call.png

+ 359 889 209 055

+359 889 394 971

email.png
location-pin.png

България, София
бул. "Цариградско шосе" 111 Б,
София Тех Парк,
сграда "Инкубатор", етаж 1

Благодарим, че се свързахте с нас!

bottom of page