APIPAX

За нас

Рано или късно всеки бизнес се изправя пред дилемата да идентифицира своите клиенти в дигитална среда и предостави достъп до своите продукти и услуги. 

Ние ще ви помогнем да се справите лесно с нея!

За нас

Step One

Scan to to get the app

only Android

Step Two

Scan with app to view the product

Нашите продукти

Scan to view the product

Seal App

е решение за дву- и много-факторна идентификация (2FA / MFA), което може да бъде използвано в различни кавали. Създадено е да адресира множество от бизнес активности, като интернете и мобилно банкиране, интернет търговия, онлайн идентификация на клиенти, достъп до корпоративни мрежи и др. 

Финансовия ви живот е

в телефона 

eParole

eParole е мобилна апликация, която гарантира сигурна среда за вашата индивидуална комуникация

Scan to view the product

Чрез предоставяне на сигурен канал за персонална комуникация, дигитална идентичност и еднократни пароли ние осигуряваме доверие за дигиталните дейности на всяка компания, което позволява да запази клиентите си, да оптимизира разходи и намали операционния си риск.

Запознайте с нас

Успешната реализация на над 70 проекта в банковият, корпоративният и ИТ сектор ни научи да работим в синхрон с клиентите ни, за да не се отклоняваме от крайната цел.

Михаел Михайлов
CEO и съдружник
Цветомир Досков
Бизнес ангел
Свилен Радичков
Съдружник и съветник
Рафи Вахратиян
Съдружник
Меро Исмаилов
Съдружник

Свържете се с нас

Свържете се с нас за да обсъдим общите възможности

+ 359 889 209 055

+359 889 394 971

България, София, ул. Средна гора №48